EveryGame Affiliates

EveryGame Affiliates е партньорска програма за казина, която възнаграждава партньорите за тяхното представяне. Програмата предлага конкурентни тарифи, които обхващат редица продукти от компании като Microgaming, NetEnt, Evolution Gaming, Vivo Gaming и няколко други. EveryGame Affiliates се управлява от законите на Малта.

Подробности за комисионите

Афилиатите автоматично ще бъдат включени в плана за споделяне на нетните приходи. Това е типична стъпаловидна структура и няма ограничение за размера на приходите, които може да получи даден афилиат. Тя се базира като процентен дял, така че колкото повече усилия полага афилиатът за изпращане на трафик, толкова повече ще печели. Афилиатите също така ще печелят комисиона за целия живот на своите играчи.

Комисионата се изчислява като процентен дял от нетните приходи, генерирани от играчите, които афилиатите са насочили. Нетният приход се изчислява като обща сума, намалена с бонусите, наградите за лоялност, таксите, обратните такси и всички други преки разходи.

Афилиатите на EveryGame са програма без отрицателен пренос. Това означава, че всички отрицателни приходи винаги ще бъдат нулирани в началото на новия месец. Също така няма опасения за пакетиране.

Суб-афилиация

Афилиатите могат да получават и допълнителни приходи за всеки клиент, към когото техният под-афилиат се обърне към програмата. Комисионата се изплаща като фиксиран процент.

Подробности за плащане

Комисионата се изчислява ежемесечно и се изплаща до 15-то число на всеки месец. Всички плащания трябва да се изпращат по сметка на играча и ще се изплащат само в евро. Минималният праг за плащане е 10 евро, като ако в даден месец балансът на партньора не надвишава тази сума, той ще бъде прехвърлен за следващия месец.

Софтуер

Партньорите на EveryGame използват софтуера EveryMatrix . Афилиатите ще имат достъп до статистики и отчети в реално време, заедно с оптимизирани маркетингови инструменти и чудесна поддръжка на клиенти.

Вашият коментар